יום שישי, 27 ביולי 2012

כָּתוּב: ויקרא במדבר דברים

GRRR  David Michaeli TLV 2003
דוברת הצער של ארצי
עגונה אל חופים של אש
אבני גזית סיפוני גבעותיה
סתיו אלים משחיר כתב שדותיה
היכלות ביצורים על ימי מישוריה
את בטח הריה חוצים תמרורים
חופתה זמן בראשית ושמות
חופנת עוגנים של אש וכתובות
ויקרא במדבר דברים.

אין תגובות: