יום ראשון, 6 בספטמבר 2015

רגערגע המעבר

דאייה ושקט

מאחור קול סלעים

לפנים רעש אדמה

העומק הוא

נחמתו של השבר