יום שבת, 4 באפריל 2015

כוכב! כוכב! / דוד מיכאליאין מה למסור דרישת שלום
לכוכב שעובר דרכך
זיכרונות ניצתים
בנוגה קשה בצדק רך
רגע בארות העיניים
מוארות מבפנים
צליבתן של חרבות השפתיים
סופית
וסביבנו חשמל
האוּכל
משך נפילתי המוארת
ליילד, שוב, את תביעתי
לזהור

מחסום דוקרנים
אם תצא ממגרש החנייה
לא תוכל לשוב