יום רביעי, 23 בנובמבר 2011

בדיקת איות / דוד מיכאלי


בשוק פגשתי עורכת לשונית

כשישבתי בבית קפה

היא ישבה לצידי

מצידה השני

עיניה נטו לכחול

הייתי בפנים היא הייתה בחוץ

משענת הכיסא שלי נגעה בשלה

דף של זכוכית גבוהה ביניהם

ועליו היה כתוב באד שעלה מן המכונה:

התרצי?

קפה?

כן

היו מילים בקפה שלי

טחונות בחמיצות בינונית

עם טעמי שזיף וקרדמון

וגוון קל של גשם

כתוב ברווח כפול

דוכנים והולכים

אפשר לקרוא לאורך השורה

מלמעלה למטה וגם

מלמטה למעלה

עורכת, ללא שוליים

יש מילים בקפה שלי

לשוני, לשונך,

בראשית הייתה ה

מילה

ה הקריאה