יום שישי, 11 בדצמבר 2015

חוט אופק

לרגעים מדבר
לפעמים זמן 
לשטוף
אבן 
התוכלי להחזיק 
את חוט האופק 
לרגע