יום שני, 6 בספטמבר 2010

גלות, מסע, בחירה - הכשרת מטפלים באמצעות השטח - סמינר הקיבוציםבשעה טובה אנו שמחים להודיע על פתיחת המסלול הדו-שנתי לשנת תשע''א 2010-2011, להכשרת מטפלים בשטח בניהולו של דוד מיכאלי, ובהשתתפותם של ניר גור, חברי צוות שביל ומרצים אורחים.

התוכנית שואפת להעביר את מירב הידע המעשי, התיאורטי והפילוסופי שנצבר במסעות הארוכים של השנים האחרונות ושל סמינרי ההישרדות משנת 1995 במדבר יהודה ובנגב עם קהלים מקצה הרצף בדגש על מנהיגות, ניהול משברים, יחסי אנוש ותפיסה סביבתית.

התוכנית מיועדת לעובדים סוציאליים, לקציני מבחן, למטפלים ומדריכים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, המעוניינים להכשיר עצמם לתחום הטיפול בעזרת השטח. למדריכי מטיילים, אנשי החברה להגנת הטבע, רשות שמורות הטבע, כמו כן מיועדת התוכנית גם לבעלי תארים ותפקידים המעוניינים להשתלם במנהיגות, בניהול משברים, ביחסי אנוש ובתפיסה סביבתית.

התוכנית בחסות עמותת ענ''ב, ועמותת דרך לוטן.


דוד מיכאלי יפגוש סטודנטים ונרשמים בתאריכים 12 לספטמבר, יום א, ו 19 לספטמבר יום א, בבנין ללימודים מתקדמים, חדר 304 בשעה 11:00. אפשר לפנות בטלפון 0509113299

הרשמה דרך האתר, טלפונית או במשרדי סמינר הקיבוצים. מספר המקומות מוגבל. אנא הזדרזו להירשם.

ליצירת קשר והרשמה:
מחלקת הרישוםא'-ה' 08:00 - 17:00
03-6901200
smkb@smkb.ac.il


לימודי תעודה, תכנית דו – שנתית להכשרת מטפלים באמצעות השטח

התוכנית שואפת להעביר את מירב הידע המעשי, התיאורטי והפילוסופי שנצבר במסעות הארוכים של השנים האחרונות ושל סמינרי ההישרדות משנת 1995 במדבר יהודה ובנגב עם קהלים מקצה הרצף בדגש על מנהיגות, ניהול משברים, יחסי אנוש ותפיסה סביבתית.

רכז התכנית: דוד מיכאלי
בצוות המורים: דוד מיכאלי (פילוסופיה בתנאי קיצון), ניר גור (הישרדות וטיפול שטח), רון בן דור (ייעוץ ארגוני והנחיית קבוצות), ישראל אלטמן ( עבודה סוציאלית שיקומית), עמית שריג (נוער בסיכון), שאול לב (ארגון והנחייה), שי גטריידה (חינוך מיוחד וטיפול שטח), יעל טל (קרימינולוגית וטיפול שטח), זיו שילוח (צילום ותיעוד). מרצים נוספים: ד"ר אורן גור (פסיכולוג קליני), יקירה לוי (נשים בסיכון), מרצים אורחים.

התוכנית בחסות עמותת ענ''ב, ועמותת דרך לוטן.

מטרות התכנית
1. הכשרת מטפלים: לימודי טיפול, הנחייה, מנהיגות, ניהול שטח, ניהול משברים והתערבויות שטח באוכלוסיות של נוער ומבוגרים, נורמטיביים ומקצה הרצף.
2. הכרת גורמים פיזיולוגיים, סביבתיים, חברתיים ותרבותיים המשפיעים על קבלת החלטות בשטח ובזמני משבר.
3. הכרה דרך התנסות של החוויות הסובייקטיביות של הנחשפים לשטח, של חווית החניכה ושל גישת הלמידה החווייתית.
4. שיטות טיפול ודרכי התמודדות עם מצבי שטח שונים ומשברים של הפרט והקהילה במישור הבין-אישי, החברתי והתרבותי דרך ספרות, הצגות מקרה, דיונים והתנסות.
5. הכרת תקנים של המסע האקולוגי ושל גופים מוסדיים ומשרדי ממשלה למסע הטיפולי ולשטח.

התוכנית מחייבת קריאת ספרות מרובה, כתיבת עבודות וסמינריונים בשטח.

התוכנית מיועדת

התוכנית מיועדת לעובדים סוציאליים, לקציני מבחן, למטפלים ומדריכים בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, המעוניינים להכשיר עצמם לתחום הטיפול בעזרת השטח. למדריכי מטיילים, אנשי החברה להגנת הטבע, רשות שמורות הטבע, כמו כן מיועדת התוכנית גם לבעלי תארים ותפקידים המעוניינים להשתלם במנהיגות, בניהול משברים, ביחסי אנוש ובתפיסה סביבתית.

מתכונת כללית
תכנית דו-שנתית, בהיקף של 280 שעות לימוד + 150 שעות התנסות + 150 שעות פרקטיקום מלווה בהדרכה. לימודים עיוניים מלווים בהכשרה מעשית. השיעורים יתקיימו בכיתה בצד פעילויות שטח ומטלות בארץ ובמדבר. מסיימי התכנית שיעמדו בכל החובות, יקבלו תעודה מטעם סמינר הקיבוצים.
תנאי קבלה
· אוריינטציה וחיבור לשטח
· הכרות כלשהי עם אוכלוסיות בסיכון
· ראיון קבלה

תהליך קבלה
הרשמה וראיון אישי

תכנים שנה א'

מבוא לפסיכולוגיה,פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכופתולוגיה, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.
פילוסופיה בתנאי קיצון, תפיסת סביבה, התנהגות שטח, הכרות עם התערבויות שטח טיפוליות, ניווט והישרדות, התנסות בפעילויות שטח, ניהול מסע, ניהול מצבי חירום, תהליכי הנחייה ועיבוד.

מתכונת שנה א'

לימודים בהיקף של 168 שעות + 75 שעות התנסות + 60 שעות פרקטיקום. יום לימודים בשבוע, ימי השטח יתקיימו במהלך הסמסטר במתכונת מרוכזת (נתון לשינוי). המעבר משנה א' לשנה ב' מותנה בעמידה במלוא חובות הקורס (דרישות התנסויות ופרקטיקום)

זמני הלימוד: יום ה' בשבוע

סמסטר א' 19:15-10:15
סמסטר ב' 21:00-8:30

סמל 3121/1

תכנים שנה ב'
פסיכותרפיה, גיאוגרפיה, מיומנויות שטח, אתגרים ומצבי קיצון, מזג אויר, ניהול משברים, הדרכה: יציאה לשטח הלכה למעשה, תכנון ובניית תכנית שנתית. בשנה זו יתנסו הסטודנטים בתכנון והפקה של פעילויות שטח מורכבות.

מתכונת שנה ב'
לימוד בהיקף של 112 שעות + 75 שעות התנסות + 90 שעות פרקטיקום.בסיס של יום לימודים עיוני בשבוע.
ימי השטח יתקיימו במהלך הסמסטר במתכונת מרוכזת (נתון לשינוי).

בוגרי הקורס זכאים להצטרף למסע טיפולי במדבר-התנסות בתנאי אמת, ללא תוספת תשלום.
סמל : 3125

התוכנית בחסות עמותת ענ''ב ועמותת דרך לוטן