יום שלישי, 10 בנובמבר 2015

הדרשה בוואדי

הדרשה בוואדי

וּבֵין
שְנֵי צְדָדִּים נִמְשָכִים - הַדְלָתוֹת
וּבֵינָיִים
קָרְנֵי הַמָבָּט קוֹשְרוֹת כֶּתֶּר בְּחִירוֹת
וּמִבְנֶה
מִתְּשוּבוֹת אָבָנִים מִקִירוֹת
וּבֵינְתָּיים
שְפַת אָנִי, טְרוּפוֹת וּתְּרוּפוֹת
וּבִּינָה
פִּיתּוּלֵי הַאָפִיק - פִּיתּוּלַי
וְהַבֵן
הַצְדָדִים; חֵיק; חַמוּק. מִמָקוֹר
אֶל הַשֶפֶךְ הָלוֹך וַחֲזוֹר... וַחֲזוֹר...
וְאֶתְּבּוֹנֵן
בְּבִרְכָּת שִכְחָה מֶשֶך צֵל כְּקִירוֹת
וּבֵינָם

אוֹר

אין תגובות: