יום שני, 9 ביולי 2018

דוברת הצער של ארצידוברת הצער של ארצי
עגונה אל חופים של אש
אבני גזית סיפוני גבעותיה
סתיו אלים משחיר כתב שדותיה
היכלות ביצורים על ימי מישוריה
את בטח הריה חוצים תמרורים
חופתה זמן בראשית ושמות
חופנת עוגנים של אש וכתובות
ויקרא במדבר דברים.

אין תגובות: